Doanh nhân tuổi Hợi gánh vác cơ nghiệp tỷ USD

Doanh nhân tuổi Hợi gánh vác cơ nghiệp tỷ USD

Cùng với sự phát triển của kinh tế Việt Nam trong những năm qua, nhiều doanh nhân tuổi Hợi đã và đang tạo ra dấu ấn trên thương trường. Không chỉ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp mà những ông...