Cam kết đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư

Cam kết đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư

Hồng Quân | “Thị trường đã được thông tin về vướng mắc của thương vụ giữa Ba Huân và VinaCapital. Tôi muốn nói rằng, lĩnh vực tư vấn về pháp luật, kế toán kiểm toán, thẩm định giá ở Việt...

Vốn FDI tăng, chuyển giá cũng tăng

Vốn FDI tăng, chuyển giá cũng tăng

Hoàng Hạnh | Phần lớn các doanh nghiệp FDI hoạt động trong nhiều ngành nghề đều báo lỗ. Nhưng các dữ liệu phân tích cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nhiều rủi ro khi vay P2P?

Nhiều rủi ro khi vay P2P?

Hồng Loan | Mô hình cho vay ngang hàng (Peer to Peer – P2P, một dạng kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực cho vay) bắt đầu phổ biến ở Việt Nam với sự ra đời của hàng loạt công ty...