Nông sản Việt không “dễ chơi” với CPTPP

Nông sản Việt không “dễ chơi” với CPTPP

Chu Khôi | Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên châu Á-Thái Bình Dương (CPTPP) là "sân chơi" của 11 quốc gia, có hiệu lực thực thi sớm nhất vào năm 2019. Việc các nước tham...