Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ nhập lậu lợn từ biên giới

.
Nguồn: baophapluat.vn