Các đặc khu kinh tế ở Châu Á, điểm giống và khác?

.

Việt Nam chúng ta cũng đang từng bước triển khai xây dựng ba đặc khu kinh tế là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Vậy giữa các đặc khu kinh tế này có điểm gì giống và khác nhau?

đặc khu kinh tế
 
Nguồn: dothi.net