Một học sinh Quảng Ngãi nhận học bổng danh giá tại Mỹ

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn