30 doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía Bắc được tôn vinh

.

  • Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đồng hành cùng báo chí trong các hoạt động xã hội
  • VCCI sẽ tổ chức đoàn doanh nhân tiêu biểu viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  • Tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2006

VCCI đã truy tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” cho doanh nhân Bạch Thái Bưởi và trao bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu.

Giám đốc Chi nhánh VCCI - Hải Phòng Phí Văn Dực cho biết: Cả nước hiện có trên 600.000 doanh nghiệp, trong đó riêng khu vực Duyên hải phía Bắc, năm 2017 đã có 8.168 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 54.997 tỷ đồng, tăng 24,34 % về số lượng doanh nghiệp và 10,6 % về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Nhân dịp này, VCCI Việt Nam đã truy tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” cho doanh nhân Bạch Thái Bưởi và trao Bằng khen của Chủ tịch VCCI cho 30 doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2018.

Văn Thịnh
Nguồn: cand.com.vn